top of page

Hur vi jobbar

Krav vs. önskemål

Vi tar avstamp i er uppsatta kravprofil och tillsammans utrönar vi era krav som önskemål kring kompetens och erfarenhet. Tack vare det kan vi från första skede ge vårt perspektiv kring möjligheterna som utmaningarna i att hitta rätt profil och föreslå potentiella justeringar och tillägg. Vi är ert bollplank från start till mål.

Kvantitet, kvantitet och kvalitet

Vi påbörjar sourcing utifrån satt kravprofil. Inom IT-rekrytering, speciellt mjukvaruutvecklare, krävs stora kvantiteter för att i slutändan få in kandidater i process och säkerställa rätt kompetens.

Sälj, attraktion & employer branding

Kärnan i vårt arbete är att sälja in ert varumärke och er som potentiell arbetsgivare för att skapa ett intresse hos kandidater. Kom ihåg, headhunting handlar om att nå passiva kandidater. Utifrån en gedigen nulägesanalys av era behov men även till vad ni som arbetsgivare har att erbjuda hittar vi de USP:ar som gör er unika och attraktiva för kandidater. 

Dialog och fortsatt kontakt

För att nå ut till varje enskild individ i den handplockade basen av kandidater så kombinerar vi en rad envisa strategier med hjälp av våra erfarna mötesbokare och headhunters. Det behövs på denna marknad för att nå fram till en eftertraktad kandidatbas.

 

En av våra primära kontaktvägar är därför via direkta personliga telefonsamtal då vi ser att det är en träffsäker strategi som komplement till skriftlig kommunikation (exempelvis LinkedIn) 

På så vis kan vi snabbt säkerställa erfarenheter och förväntningar samt filtrera vilka som är den bästa matchningen till er. Er och kandidaternas tid är dyrbar! Därför lägger vi ned stor del av vårt arbete på att leverera kvalitativa kandidater i stället för X antal CV per vecka. En presenterad kandidat ska vara rätt kandidat! 

Kommunikation och aktiv process

."Kommunikation är A och O" brukar talesättet lyda. Vi kan inte annat än hålla med, speciellt när det gäller rekrytering. Under pågående process med kandidat/-er ligger största fokus på kontinuerlig kommunikation där alla parter är uppdaterade och informerade under processens gång. På grund av den tuffa konkurrens som råder på IT-marknaden krävs uppvaktning och kontinuitet för att sticka ut och bibehålla intresse.

 Preboarding & onboarding

Grattis till er nya kollega först och främst, vi gick i mål! I detta steg bistår vi med tips och trix kring framgångsrik pre- och onboarding, allt för att införsäljningen fortsätter även efter signering. Men, här tar vi tar även ett steg tillbaka. Vi har krattat managén och lämnar nu över relationsbyggandet mellan er och er nya kollega och hoppas på en framgångsrik och långsiktig relation.

bottom of page