top of page
  • Skribentens bildDaniel Wren

Effekten av felrekryteringar

Målbilden i en rekrytering är att anställa en person som stannar i företaget en lång tid framöver och bidrar till framgång. Däremot har studier visat att 46% av nyanställda medarbetare slutar eller blir uppsagda inom de första 18 månaderna, en siffra vi på Pinetree vill få ner rejält hos våra kunder. Varför är det så och hur kan vi jobba för att minska antalet felrekryteringar?


Att nästan hälften av alla rekryteringar misslyckas är en dyster statistik att ta till sig av och för hitta lösningar behöver vi titta först närmare på vad orsaken är. I motsats till vad man kan tro så beror statistiken sällan på brist på tekniska färdigheter och kompetenser, utan i stället beror det oftare på interpersonella färdigheter och egenskaper. Faktum är att hela 89% av anställningsmisslyckanden beror på just interpersonella färdigheter och endast 11% på grund av brist på teknisk kompetens.


Intervju

Topp 5 anledningar till att 46% blir uppsagda/säger upp sig inom 18 månader:

  1. Hantering av feedback (26%): Den anställde saknar förmågan att kunna hantera feedback från chefer samt förmåga att kunna justera sitt arbetssätt efter feedback

  2. Emotionell intelligens (23%): Den anställde förmågan att förstå och hantera sina egna och andras känslor

  3. Motivation (17%): Den anställde saknar driv för att uppnå sin fulla potential.

  4. Temperament (15%): Den anställdes attityd och intressen matchar inte arbetsmiljön och det specifika jobbet.

  5. Teknisk kompetens (11%): Den anställdes saknar rätt tekniska färdigheter.


Hur lyckas vi undvika felrekryteringar i framtiden?

Den typiska rekryteringsprocessen bygger på att vi börjar med att sätta upp en kravprofil där vi

specificerar vilka tekniska kompetenser som behövs för rollen. Om vi letar efter en mjukvaruutvecklare med erfarenhet av Java, Springboot, AWS och SQL så är det just dessa vi söker efter primärt. Det är även en standard att säkerställa den tekniska nivån med kodtest och tekniska diskussioner, för att till 100% veta att kandidaten kan genomföra jobbet.


Men som studien visar är det sällan den kunskapen som brister och leder till avslutad anställning. Därför är det vår mission att se till att vi inte försummar kandidatens personliga driv och intressen, något vi tar upp tidigt i våra processer – redan vid första kontakt. Däribland kommer även karriärsmål, önskad kultur och att förstå kandidatens motivationsfaktorer.


Vi har tre grundpelare vi tar med oss för att undvika felrekryteringar:

  1. Se till att rekryteringsprocessen speglar ert employer brand

  2. ”Hire for attitude – train for skill”

  3. Avsätt tillräckligt mycket tid för rekryteringen


Läs mer om hur vi hjälper er att undvika felrekryteringar och får rätt förutsättningar för en lyckad rekrytering i vår 3-stegs-guide för hur ni lyckas med er rekrytering.


Vill du ha hjälp med att rekrytera? Kontakta oss1 commento


Membro sconosciuto
05 dic 2023

W.O.W!!!!


Mi piace
bottom of page